Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Sabri Seidam, môi ngế kăn cheăng tung tơnêi têa dêi đảng Fatah (Palestine) ăm ‘nâi, rôh tâ ph^u pôk kăn Kuo#k ho#i dêi Palestine tiô tối hdrối kô châ tơku\m po hdrối khế 5 la ngiâ. Pôa Mahmoud Abbas, kăn xiâm pơkuâ kong têa kô tơbleăng mâu tơdroăng pơkâ tung to lâi la ngiâ vâ mơnhên hâi ki tơku\m po rôh tâ ph^u pôk kăn Kuo#k ho#i, klêi mê cho rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa [ă pôk Ho#i đong Tơnêi têa Palestine.

Tiô pôa Seidam, mơ’nui khế 1, mâu khu pơkuâ cheăng kal kí a Palestine kô hôp khu vâ tơpui môi tơdroăng tơkêa ‘na troăng hơlâ tơku\m tâ ph^u xuân môi tiah ‘na hnoăng cheăng hbrâ ăm rôh tâ ph^u a Kơdung Gaza.  Pôa ăm ‘nâi tơ’nôm, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar [ă Egipto kô veăng séa ngăn tâi tâng rôh tâ ph^u a mâu kơpong tơnêi tơníu dêi Palestine.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định