Tăng ngăn hâi: 24/9/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/9, Pơhlăng ai tơ’nôm lối 13 rơpâu ngế tâ SARS-CoV-2 bu klêi kơ’nâi 24 chôu. Ai mâu kơpong ki ‘nâ hiăng châ tối tơbleăng ‘na kơxo# ngế tâ pơreăng. Tiô tơdroăng ki châ kơ koan ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong têa Pơhlăng tối ăm ‘nâi, bu tung pơla 1 hâi, 43 ngế hiăng hlâ xua mâu pơreăng ki ai tơdjâk troh Covid-19.

Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong têa kố tơbleăng tơ’nôm hên troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng tung lâp tơnêi têa. Tung rôh hôp tơbleăng châ tơku\m po a kơmăng lơ 23/9, Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong têa Pơhlăng tối tơbleăng, mâu kơlo ki ai tơdjâk troh pơreăng Covid-19 dế ôh tá tơniăn tung lâp tơnêi têa.

Xua tơdroăng khăm pơlât dế ôh tá tơniăn a mâu kơpong, Khu xiâm ngăn pơkeăng kong têa Pơhlăng hiăng klâ kơpong pơlê kong xiâm Paris rơtế [ă 7 to pơlê kong kân ki ê mot tung inâi mâu kơpong ki kal tối tơbleăng hên.

 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định