Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Khu hriăn ngăn ‘na pơreăng dêi Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng lâp plâi tơnêi - WHO hiăng ai mâ a kong têa Sinuâ vâ séa mơnhên ngăn xiâm rêi pơreăng SARS-CoV2 khoh chiâng pơreăng Covid-19 ki tâ tú kân ó tung lâp plâi tơnêi, troh nôkố hiăng ai lối 550 rơpâu ngế tung lâp plâi tơnêi hlâ.

Ngế tơpui kâ xiâm dêi Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât lâp plâi tơnêi tối, péa ngế ki hriăn rơkê kô troh a kong têa Sinuâ, tung mê, ai môi ngế hriăn rơkê ngăn ‘na tơdroăng rêh ối, pơreăng dêi kuăn kiâ [ă môi ngế hriăn séa ngăn ‘na pơreăng ki tâ tú. Prế ki kố kô tơru\m cheăng [ă mâu khu kăn xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât, mâu ngế hriăn cheăng ‘na khoa hok dêi Sinuâ vâ hbrâ ăm môi hneăng lâp plâi tơnêi xua WHO pơkuâ djâ vâ hriăn ‘nâi nhên xiâm rêi dêi pơreăng.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng