Hơdruê hdroâng: Rơđế - Ngế hơdruê: Jâ Khuen - {uôn Kla, cheăm Êa Ana,  tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định