Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/8, Tíu xiâm séa ngăn châi tamo Pơlê kong kân Đà Nẵng tơbleăng pôa N.V.S, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an bêng Hòa An, Vi [an hnê ngăn pơlê krâm Cẩm Lệ dương tính [ă SARS-CoV-2. Vi [an hnê ngăn pơlê krâm hiăng tơku\m ăm 36 ngế kăn [o#, kông chưk dêi bêng Hòa An ki ai ối achê [ă pôa N.V.S, troh kơpong klâ ối krê tơku\m.

Mâu kăn [o#, mơngế pơkuâ cheăng akố athế klâ ối krê 14 hâi tiô pơkâ. Vi [an hnê ngăn Pơlê kong kân Đà Nẵng pơkâ mơjiâng kơpong klâ ối krê [ă Tíu ối tơdjuôm A3 Vũng Thùng [ă Tíu ối tơdjuôm B1 kơxo# 119 Vân Đồn, bêng Nại Hiên Đông, pơlê krâm Sơn Trà; thôn Yến Nê 2, cheăm Hòa Tiến, tơring Hòa Vang, pơlê kong kân Đà Nẵng vâ rak tơniăn tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tiô pơkâ.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng