Tăng ngăn hâi: 10/9/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơ’nâi lối 1 khế pơlât a hngêi pơkeăng pơlât kơ o hiăn [ă êi xôu kong pơlê Dak Lak, kơxo lơ 9/9, ngế ki tâ pơreăng kơxo# 602, cho ngế cho ngế ki má 2 tung kơxo# ki tâ pơreăng Covid-19 a Dak Lak hiăng lo ing hngêi pơkeăng. 

 

 

 

 

Ngế tamo má 602 xo hlá mơ-éa lo ing hngêi pơkeăng kơ’nâi lối 1 khế pơlât Covid-19

 

Kố cho ngế ki ôh tá ăm ‘nâi nhên ki [ă klêi khăm ngăn mơheăm ăm hlo đi đo hơ’leh tung pơla klâ krê pơlât. Ngế ki mê hiăng 7 xôh khăm ngăn mơheăm [ă 4 xôh achê kố âm tính, mê kơxo lơ 9/9, ngế kơxo# 602 hiăng lo ing hngêi pơkeăng. Klêi lo ing hngêi pơkeăng, ngế ki mê lăm klâ ối krê tơchoâm 14 hâi a kơpong klâ krê dêi Trung đoân Kăn sát cơ động Tây Nguyên.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định