Tăng ngăn hâi: 3/7/2019

 

 

 

VOV4.Sêdang - A kong pơlê Dak Nông, pơreăng tơngê lo mơheăm dế tâ tú re\ng. Troh mơ’nu khế 6, tung kong pơlê ai 1.000 ngế tơngê lo mơheăm a 8 to tơring, pơlê kong krâm. Tâng pơchông [ă hơnăm nah, kơxo# miơngế ta atú tơngê tâk 11 hdroh. Mâu tơring ai ngế tơngê hên cho Dak R’lấp, Tuy Đức, Dak G’long [ă Krông Nô. Mâu ngế tơngê lo mơheăm tâk hên tung 2 khế achê kố. Tiô kơvâ ngăn pơkeăng Dak Nông tốim ki hên ngế tơngê lo mơheăm a khế 7, ton troh khế 10. Xua mê, mâu kong pơlê kal mơdêk mâu troăng hơlâ plâ mơdât pơreăng pôi tá tơngôu.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng