Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


 

VOV.Sêdang -.Kơxo lơ 13/1, a Dak Lak, Ho#i đong hdroâng mơngế - Vi [an mơhno túa le\m tro, hnê hriâm droh rơtăm, vâi hdrêng pho#m xông kân, vâi ‘ne\ng dêi Kuo#k ho#i hiăng tơku\m po hneăng hôp tơpui tơno po rơdâ pêi pro Tơdroăng mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, rak vế mơnhông ki kơnâ khôi túa le\m tro kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo [a\ kong ngo tung mâu kong pơlê Tây Nguyên [a\ kơpong peăng Tơdế tơnêi têa tiô Pơkâ 88/2019 dêi Kuo#k ho#i. A hneăng hôp tơpui tơno mâu kăn tối, Pơkâ 88 châ tơ-[rê kân tung mơnhông mơdêk kơpong hdroâng kuăn ngo [a\ kong ngo.

 

 

Hneăng hôp tơpui tơno po rơdâ pêi pro Tơdroăng mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla Tây Nguyên [a\ kơpong peăng Tơdế tơnêi têa

 

 

Tung mê, vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên [a\ kơpong peăng Tơdế tơnêi têa, tíu ki pêi cheăng ton xo\n ‘na kring vế, gak ngăn cheăng lêng, tíu tơkăng kong tơnêi têa. Tiô pôa Đỗ Văn Chiến, Kăn cheăng tung tíu xiâm Đảng, Ngế xiâm, Kăn pơkuâ Vi [an hdroâng mơngế Pơkâ 88/2019 dêi Kuo#k ho#i ‘na mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo [a\ kong ngo hneăng hơnăm 2021 – 2030 cho xiâm kối vâ tơnêi têa thăm pêi pro troăng hơlâ [a\ mơ’no liăn cheăng, pro tơ’lêi hlâu ăm vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên [a\ kơpong peăng Tơdế tơnêi têa mơnhông mơdêk tơmeăm khoăng ki ai, thăm mơ-eăm tung tơdroăng mơnhông rơtế tơnêi têa.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định