Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Hên tơdroăng môi tuăn hiăng châ k^ a Hneăng hôp tơpui tơno khu tê mơdró Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2020’’, mê cho mơnhên dêi mâu kăn teăng mâ Việt Nam – Mih a Hneăng hôp tơpui tơno Khu tê mơdró Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2020 tơku\m po hâi lơ 28/10 a Hà Nội. Hneăng hôp tơpui tơno xua {ơrô tê mơdró [a\ Kơmăi kơmok Việt Nam tơru\m [a\ Khu xiâm tơpui kâ, Khu xiâm pơkuâ kơmăi kơmok tê mơdró, Kơ koan Chin phuh [a\ Khu tơru\m tê mơdró Mih tơku\m po.

A hneăng hôp, khu râ kăn pơkuâ mâu Chin phuh [a\ khu tê mơdró dêi Mih, Việt Nam [a\ mâu kong têa tung kơpong hiăng tơpui tơno mâu tơdroăng ing on tơhrik, hngêi trăng, troăng klông, cheăng kâ xúa kơmăi kơmok troh mơnhông cheăng kâ klêi kơ’nâi pơrea\ng kân rơtế [a\ mâu roh tơ’lêi hlâu tơru\m tê mơdró pơla Mih [a\ kơpong. A hneăng hôp tơpui tơno, Việt Nam [a\ Mih hiăng k^ tơkêa 7 tơdroăng môi tuăn tơru\m cheăng chêh bro mơ-éa chôu vế.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định