Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Israel hiăng pêi pro hên h^n mâu rôh blong plâ a mâu tíu dêi khu Hamas a Gaza. Rôh blong plâ [ă tơ-[ai kố cho vâ hnó tơvêh tơdroăng ki péa pâ pe\ng răng on sap ing mâu kơpong dêi Gaza a mâu kơpong rêh ối Kissufim dêi mơngế Israel. Kơdung Gaza tung mâu hâi hdrối nah pơtối ai mâu rôh blong plâ [ă răng on pơla mâu khu lêng kring vế Palestine [ă khu lêng Israel.

Mâu rôh plâ kố mơni kô pro tơ’nhiê tơdroăng tơkêa pơtê tơpe\ng pơla Israel prếi Hamas. Sap ing hơnăm 2008 nah troh nôkố, Israel hiăng po 3 rôh plâ tơtrâ Hamas [ă khu lêng ki ê dêi Palestine tung kơpong Gaza.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng