Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Kơhâi dế lơ 8 khế 2, kăn pơkuâ teăng mâ Việt Nam a kong pơlê Osaka, kong têa Nhuk hiăng tơku\m trâm mâ hâk ro rơnó hơngui A$t Mui hnăm 2015. Tối tơbleăng a hâi trâm mâ, kăn pho\ pơkuâ pơlê kong kân Saki, kong pơlê Osaka dêi Nhuk, Kăn xiâm chêh tơm xo rơkong tơru\m cheăng pơla Nhuk [ă Việt Nam kơpong Kansai tối, sôk ro hlo mâu tơdroăng pêi hiăng châ tơ[rê hên dêi Việt Nam tung hnăm 2014, malối ‘na mơnhông cheăng kâ rêh ối, tơniăn tung rêh ối, [ă khe#n kơdeăn hôm khât hnoăng cheăng ki rơkê kơnía dêi Việt Nam hiăng veăng ‘no tung hnoăng tơru\m cheăng [ă lâp plâi tơnêi, tung kơpong, rak vế tơniăn hơniâp le#m, kring vế [ă mơnhông tơtêk rêm kơvâ cheăng; pak^ng mê pôa tối, khu râ kăn, mâu khu mơdró, khu kăn dêi Nhuk a Kansai kô pơtối to\ng kum [ă tơru\m cheăng i krá le#m [ă Việt Nam ‘na tê mơdró kâ, ‘no liăn cheăng mơjiâng tơmeăm khoăng, mơnhông khu mơdró krâ kơvâ [ă ku\n, pêi chêk pêi deăng, hriăn rơkê ‘na khoa hok, cheăng kơmăi kơmok [ă thăm rế po hên xôh trâm mâ, tơpui tơno [ă kuăn pơlê, khu drôh rơtăm, sinh viên [ă hía hé.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định