Tăng ngăn hâi: 13/10/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 12/10, Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê tối tơbleăng ăm khu pơkuâ Chin phuh ‘na mâu tơdroăng dêi hlá mơ-éa hriâm Tiếng Việt lâm 1 ki khu chêh hlá tơbeăng tối tơbleăng tung pơla hdrối kố nah. Pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn Chin phuh pơkuâ po rôh pêi cheăng.

Tiô tối tơbleăng dêi Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê, klêi kơ’nâi drêng châ tâng tơdroăng ki tối tơbleăng sap ing khu chêh hlá tơbeăng, Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê hiăng pơkâ thế Ho#i đong tơnêi têa séa ngăn hlá mơ-éa hriâm môn Tiếng Việt lâm 1 séa ngăn tâi tâng tơdroăng ki kal dêi hlá mơ-éa hriâm [ă mâu tơdroăng ki khu chêh hlá tơbeăng chêh tối. Tơdroăng ki lâi tá hâi pêi pro mê athế ‘mâi rơnêu vâ hlá mơ-éa hriâm ro tâ.

Tơpui a rôh pêi cheăng, pôa Vũ Đức Đam tối tiah kố, tơdroăng cho athế tơmâng rơkong tơpui tối. Khu xiâm athế ai troăng hơlâ vâ ăm mâu hlá mơ-éa hriâm ‘no tung măng internet vâ pâ rơkong veăng hnê tối dêi lâp pơlê pơla hdrối vâ pơkâ. Tiah mê, kô kơdroh iâ mâu tơdroăng ki tá hâi teăm tro drêng chêh pro klêi.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định