Tăng ngăn hâi: 22/8/2020

VOV4.Sêdang - Troh nôkố, tâi tâng tơnêi pêt loăng pro pơkeăng tung kong pơlê Kon Tum ai lối 1.500 ha.Tung mê tơnêi pêt Sâm Ngọc Linh dâng 630 ha; hồng đẳng sâm vâ chê 400 ha; đương quy 52 ha [ă mâu loăng pro pơkeăng ki ê. Ing mê rôh apoăng mơjiâng mâu kơpong mơnhông mơdêk pêt loăng pơkeăng ki xiâm dêi kong pơlê, veăng pro xiâm ki tơ’mot, mơnhông tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê.

Pak^ng mê, kong pơlê hiăng pro klêi 3 kơdrum mơdâ hdrê 5ha vâ xo pêt, rak ngăn hdrê ki xiâm mâu hdrê loăng nhâ pơkeăng a kong pơlê môi tiah hồng đẳng sâm, lan kim tuyến, đương quy, ngũ vị tử [ă mâu nhâ loăng pơleăng ki ê tiô pơkâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh, vâ pơtối rak hdrê ki xiâm, mơjiâng hdrê ki vâ tê tung tơring Tu Mrong, Đăk Glei [ă Kon Plong.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định