Tăng ngăn hâi: 12/9/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 11/9, Tíu xiâm séa ngăn pơreăng Lâm Đồng ăm ‘nâi kơvâ ngăn pơkeăng pơtối châ ’nâi ai tơ’nôm môi ngế êi rơtốu krôk a tơring Dam Rông. Kố cho pơreăng êi rơtốu krôk ki má péa châ ‘nâi a kong pơlê Lâm Đồng. Kố cho hok tro lâm 12 hngêi trung râ má pái phôh thong Dạ Tông (thôn Dà Teh, cheăm Dà Mrông, tơring Dam Rông).

Ngế ki mê hiăng châ hngêi pơkeăng Lâm Đồng djâ pơlât a hngêi pơkeăng Nhiệt Đới Pơlê kong kân Hồ Chí Minh vâ pơtối pơlât ngăn. Tíu xiâm ngăn ‘na hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Lâm Đồng ăm ‘nâi, tung hâi ki châ ‘nâi, tíu pơlât mê hiăng ăm 8 ngế kăn [o# ngăn pơkeăng dêi Kơvâ hbrâ mơdât pơreăng tâ tú, troh a tơring Dam Rông vâ xôh pơkeăng kơdê pơreăng êi rơtốu krôk a cheăm Dà Mrông.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định