Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - A kơxo gâ hâi lơ 21/1, tiô chôu Sinuâ, kong têa Sinuâ hiăng tối pơtâng inâi dêi 28 ngế kăn ki cheăng tung hneăng pôa Donald Trump pro kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih nah, xua khu kăn ki kố ai pơkâ hjip mơ’nêa mâu tơdroăng cheăng krê dêi Sinuâ, tung mê, ai tá pôa Mike Pompeo, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih. Tiah mê, mâu kăn xiâm [ă mâu rơpo\ng hngêi dêi mâu kăn ki mê kô tro mơdât lăm troh a kong têa Sinuâ, mâu Ko\ng ti ki tơru\m cheăng vâi xuân tro mơdât tê mơdró a kong têa Sinuâ.

Ngế xiâm tơpui kâ dêi Khu kring vế tơniăn tơnêi têa Mih tối tơbleăng, tơdroăng ki Sinuâ pơkâ mâu luât pơxâu phak [ă tối pơtâng a hâi leh krâ kơlo\ng dêi pôa Joe Biden cho tơdroăng ki vâ pro tơklâ pơla khu đảng tung kong têa Mih. Kuăn pơlê Mih dêi péa đảng hiăng hdreăm hôu tơdroăng pêi pro kố dêi Sinuâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định