Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pá kong hneăng hôp kring vế Munich, jâ Kang Kyung-wha, kăn xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc rơtế [ă péa ngế kăn xiâm tơpui kâ Mih [ă Nhuk, pôa Mike Pompeo prếi pôa Toshimitsu Motegi hiăng ai rôh tơpui tơno dêi pó. Pái pâ tơku\m tơpui tơno ‘na mâu tơru\m cheăng ki vêh po mâu rôh tơpui tơno ‘na trếo tik nik dế tro pơtê [ă Triều Tiên, tơdrêng amê hnối mơ-eăm pơkâ tơleăng mâu tơdroăng hơkăng a kơpong Trung Đông, pơxiâm ai sap ing rôh tơtrâ pơla Mih prếi Iran.

Pak^ng mê, pái kong têa rơtế tơpui tơno ‘na mâu ivá mơ-eăm vâ hbrâ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng COVID-19, tơdroăng kố ôh ti xê pro tơpá ăm ivá pơlê pơla mê ối tơdjâk troh cheăng kâ tung lâp plâi tơnêi.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng