Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hiăng tối tơngah khât ‘na môi tuăn hơniâp le\m mơni kô châ k^ tơkêa [a\ Taliban tung khế kố. Tiô tơdroăng môi tuăn, Mih kô tơvêh dêi lêng lo ing Afghanistan, klêi kơ’nâi roh tơplâ ton lối 18 hơnăm akố. Tung môi roh kơ-êng, pôa Donald Trump tối ăm ‘nâi ‘’hlo mơni’’ kô châ môi tuăn pơla péa pâ tung to lâi măng t^ng la ngiâ.

Môi tuăn ki Mih [ă Taliban tơkêa sap ing ton nah hiăng tơpui tơno tơku\m tung tơdroăng Taliban thế Mih tơvêh dêi lêng; hơ’leh amê Taliban thế tơkêa ôh tá pro ăm Afghanistan cho tơnêi dêi tơplâ tơplong, tơdrêng amê, pêi pro tơdroăng tơpui tơno hơniâp le\m [a\ Chin phuh kong têa peăng mâ hâi luô pá hdroh châu Á kố.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng