Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Mike Pompeo, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih a hâi lơ 22/10 hiăng tơbleăng ăm khu chêh hlá tơbeăng ‘na tơdroăng chin phuh Mih veăng kum Việt Nam ‘na tơdroăng ki trâm pá xua têa kân lân lu pro a mâu kong pơlê kơpong tơdế tơnêi têa xua tơdjâk khía Linfa pro (cho khía mơhot má 6).

Chin phuh Mih vâ kum Việt Nam tung hbrâ ví xía vâ lu\p xua têa lân lu, hlối tối hơ-ui kuăn pơlê ki tơdjâk tơdroăng xahpá mê, tá rơpâu ngế hía hngêi trăng. Kơ koan mơnhông mơdêk lâp plâi tơnêi dêi Mih hiăng pơkâ to\ng kum 200 rơpâu dollars kum Việt Nam ki dế trâm pá xua têa lân lu.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định