Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Kơmăng lơ 28/10, a kong pơlê Quảng Nam, pôa Trịnh Đình Dũng, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hneăng hôp tơdrêng [ă Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Kuân khu 5 [ă Vi [an kong pơlê Quảng Nam tơpui tơdroăng tăng 56 ngế ki hía xua 11 to ngo tơhnâp a thôn 1, cheăm Trà Leng, tơring Nam Trà My, kong pơlê Quảng Nam. Pôa Trịnh Đình Dũng thế mơjiâng Khu pơkuâ tí tăng mâu ngế hía a tơring Nam Trà My.

Kơmăng hâi lơ 28/10 /2020, a thôn 1 cheăm Trà Leng, tơring Nam Trà My, kong pơlê Quảng Nam hiăng tơhnâp 11 to ngo pro tơnêi kơđu hên kuăn pơlê. Pôa Trịnh Đình Dũng tối nhên, pôa Nguyễn Xuân Phúc hiăng pơtroh kơthô hnê mơhno, thâ re\ng lăm tăng to\ng xo mâu ngế ki ối rêh. Ing mê, thế kong pơlê, tơring cheăm [ă mâu tíu pêi cheăng tơku\m mâu ngế, rơxế kế tơmeăm ki vâ xúa, kế kâ [ă tơdroăng pơkâ pêi ‘’4 tơdroăng amê’’, vâ pêi tơdroăng cheăng mê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định