Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi hôp Khu kăn tơku\m po kih sư ASEAN – CAFEO 37,  Việt Nam hiăng tơdah xo hnoăng cheăng Kăn xiâm Khu tơru\m cheăng Kih sư ASEAN – AFEO [ă pơkuâ hneăng hôp CAFEO 38. A rôh hôp tơbleăng Hneăng hôp CAFEO 38 xua Khu tơru\m cheăng mâu ki cheăng ‘na khoa hok kih thuât Việt Nam VUSTA tơku\m po, hâi lơ 23/11, a Hà Nội, tíu xiâm VUSTA tối, tiô tối hdrối pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh kô veăng hôp ai [ai tơbleăng ki kal a hneăng hôp hâi lơ 25/11.

Hneăng hôp Khu tơru\m cheăng mâu Kih sư ASEAN CAFEO 38 pơxá: Pơtối rak vế pêi pro tơdroăng hriăn ple\ng [ă tơdroăng pêi pro dêi Khu Kih sư ASEAN tung mơjiâng Kuăn pơlê ASEAN krá tơniăn [ă hơniâp. Mê cho hneăng hôp châ Khu tơru\m cheăng kih sư ASEAN-AFEO tơku\m po tiô tơdroăng hơ’leh mơhno hnoăng cheăng ki kal dêi mâu kih sư tung mơjiâng [ă mơnhông mơdêk tơnêi têa dêi rêm kong têa tung kơpong.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định