Tăng ngăn hâi: 1/8/2020

VOV4.Sêdang - Nhuk prếi Sinuâ môi tuăn kô tơku\m po mâu rôh hôp tơpui tơno ‘na kring vế, gak ngăn troăng têa kơx^ pơla péa kong têa tung môi rôh ki tơtro klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 kơdroh iâ. Kăn xiâm tơpui kâ kong têa Nhuk ăm ‘nâi, tơkêa kố châ tơpui rơhéa tung rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi ki nếo châ tơku\m po, péa pâ rơtế tối nhên ki kal dêi tơdroăng ki rak vế tơpui tơno [ă dêi rơpó, [ă tơdroăng a têa kơx^ Biển Hoa Đông.

Tơkêa kố châ tơpui rơhéa tung pơla Sinuâ pơtối pơtroh tuk kan sat têa kơx^ pêi cheăng a kơpong a chê chuăn Senkaku tiô Nhuk khe\n, lơ Điếu Ngư tiô kong têa Sinuâ tối. Chuăn kố nôkố xua Nhuk pơkuâ ngăn la Sinuâ xuân tối hnoăng pơkuâ dêi tơná. Peăng Nhuk ăm ‘nâi, mâu rôh tơpui tơno ki nếo achê kố xua Sinuâ pơkâ thế.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng