Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 28/9, pôa Trần Quốc Vượng, kăn cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng, veăng hôp a hneăng hôp khu kăn Đảng [o# kong pơlê Gia Lai rôh má 16, hơnăm 2020 – 2025. A hneăng hôp, pôa Trần Quốc Vượng khe\n kơdeăn mâu tơdroăng ki hiăng pêi pro klêi dêi Đảng [o# kong pơlê Gia Lai tung hơnăm 2025 – 2020, malối cho tung tơdroăng ki tơ’mot ‘no liăn cheăng, pêt kong [ă kơdroh kơtiê.

 

 

Pôa Trần Quốc Vượng veăng hôp [ă hnê mơhno hneăng hôp Đảng [o# Gia Lai 

 

 

Tung 7 tơdroăng ki xiâm veăng tơpui tối a hneăng hôp, pơkâ thế kong pơlê tơmâng ngăn troh hnoăng cheăng kăn [o#, ngăn kố cho hnoăng cheăng ki xiâm veăng kum ăm kong pơlê Gia Lai mơnhông tung la ngiâ.

A hneăng hôp, mâu kăn kô mơdoh chôu tơpui tơno, ‘na klêi kơ’nâi, pêi pro hnoăng cheăng rêh ối pơlê pơla dêi Đảng [o# tung hneăng hơnăm hdrối nah, veăng kum tuăn ngoâ vâ tí tăng troăng pêi pro klêi mâu hnoăng cheăng kal kí dêi hơnăm 2020 – 2025, tung mê, ai tơdroăng ki mơjiâng khu kăn [o# ai ivá mơ-eăm tung tơdroăng kal kí, loi tơngah, khên pêi khên pôu râng dêi hnoăng cheăng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định