Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


VOV4.Sêdang – A rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi a hâi lơ 2/12, pôa Vladimir Putin, kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi hiăng pơkâ thế ăm Chin phuh Rusi tơbleăng pâk vaccine hbrâ mơdât Covid-19 [ă túa ki pâk hên mơngế a măng t^ng la ngiâ. Tơpui tung rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi, pôa Vladimir Putin ăm ‘nâi, Rusi hiăng mơjiâng pro châ lối péa rơtuh klo\ng vaccine hbrâ mơdât Covid-19. Tơdroăng kố ăm phêp Rusi pơxiâm châ pâk tâng ôh tá châ pâk tung lâp lu la athế châ hên mơngế pâk.

Pôa Vladimir Putin xuân ăm ‘nâi, mâu ngế ki châ pâk pơkeăng hbrâ mơdât Covid-19 cho mâu ngế ki trâm tơdroăng ôh ti mơhúa tung mê cho mâu ngế cheăng ‘na khăm pơlât [ă mâu thái cô. Pôa Putin tối nhên, kơvâ cheăng [ă kơmăi kơmok [ă khu ki cheăng ‘na khăm pơlât dêi Rusi hiăng hbrâ rơnáu ăm tơdroăng ki pâk pơkeăng [ă túa ki hên.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định