Tăng ngăn hâi: 26/5/2015

Kong pơlê Kon Tum:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ sap ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 31  – 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 23  – 25 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ sap ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30  – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22  – 24 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 34 – 36 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 24  – 26 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ sap ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 32  – 34 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22  – 24 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ sap ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30  – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 21  – 23 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kơmăng ai tíu ‘nâ kong mêi kân, mêi kơdrế.

Khía tơhlôu krâ kơvâ sap ing peăng hdroh troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 28  – 30 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20  – 22 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 25  – 27 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 16  – 18 đo# C

A Sa Ly tơplôu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định