Tăng ngăn hâi: 27/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 26/8, a Hngêi Kuo#k ho#i, Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# kơ koan {ơrô Kuo#k ho#i roh má XIV, hneăng hơnăm 2020 – 2025 hiăng tơbleăng tơdroăng chê tơ-[rê Hneăng hôp roh má môi Khu pơkuâ Đảng [o# kơ koan {ơrô Kuo#k ho#i hneăng nếo. Hneăng hôp hiăng rah xo 7 ngế kăn pêi cheăng tung Khu pơkuâ Đảng ủy kơ koan. Hneăng hôp rah xo pôa Trần Sỹ Thanh, kăn pho\ pơkuâ {ơrô Kuo#k ho#i to pro Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kơ koan {ơrô Kuo#k ho#i.

Xông tơpui mơgêi Hneăng hôp, pôa Trần Sỹ Thanh tối nhên, Hneăng hôp hiăng môi tuăn tơbleăng kal kí, tơbleăng hvái ngăn tơdroăng cheăng dêi Khu pơkuâ Đảng [o# kơ koan hneăng XIII; tơbleăng tâi tâng rơkong tơpui dêi Đảng [o# kơ koan {ơrô Kuo#k ho#i a mâu mơ-éa ki kal tơbleăng Hneăng hôp Đảng [o# Kho#i mâu kơ koan tơnêi têa roh má XIII [a\ Hneăng hôp khu râ kăn lâp tơnêi têa roh má XIII dêi Đảng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định