Tăng ngăn hâi: 22/10/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 21/10, teăng mâ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Rơ’jiu xiâm Việt Nam hiăng ai rôh pêi cheăng [ă kăn pơkuâ mâu khu râ, kơvâ cheăng, kong pơlê Dak Lak ‘na hnoăng cheăng tơku\m po rôh tơ’noăng Futsal HDBank Tơnêi têa 2020. Rôh tơ’noăng hơnăm kố châ tơku\m po a Hngêi tơ’noăng Pơtâp ivá kong pơlê Dak Lak, tiô tôi hdrối kô po a hâi lơ 15/11.

 

 

Rôh tơ’noăng Futsal tơnêi têa 2020 kô po a Dak Lak a khế la ngiâ

 

 A rôh pêi cheăng, pôa Trần Minh Hùng, kăn pho\ pơkuâ Rơ’jiu xiâm Việt Nam, kăn xiâm Khu hnê mơhno cheăng rôh tơ’noăng Futsal Hdank tơnêi têa 2020 ăm ‘nâi, ing tơdroăng ki vâ châ ngăn mâu rôh tơ’noăng ki rơkê dêi kuăn pơlê mâu kong pơlê Tây Nguyên tối tơdjuôm [ă Dak Lak tối krê, châ tơdroăng ki môi tuăn dêi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak, Khu tơku\m po môi tuăn ăm rôh tơ’noăng lăm tơ’noăng a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak. Rôh tơ’noăng Futsal Hdank tơnêi têa hơnăm kố ai 11 đo#i veăng mê cho: Cao Bằng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sanatech, Sahako, Sana Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Vietfootball [ă đo#i hngêi cho kâu lak [o# Hưng Gia Khang Dak Lak.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định