Tăng ngăn hâi: 26/11/2020


 

  VOV4.Sêdang - Tiô khu kăn pơkuâ kơvâ tơ-[ai Sinuâ, klêi Hằng Nga 5, kong têa kố kô pêi pro mâu tơdroăng ki pơtối [ă pơkâ mơjiâng pro tíu ki hriăn ngăn khoa hok kong têa ê a mâ khế.

Tơpui a rôh po hneăng hôp Khu pơkuâ tơ-[ai a rơvâ plêng kong têa ê Văn Xương 2020 tơku\m po a Hải Khẩu, kong têa Sinuâ hâi lơ 25/11, kăn xiâm chêh tơm xo khu pơkuâ rơvâ plêng kong têa Sinuâ (CNSA) ăm ‘nâi, kong têa kố kô peie pro mâu hnoăng cheăng dêi tơná dêi Hằng Nga 6,7 [ă 8, tơdrêng a mê hnối pơkâ mơjiâng pro tíu ki hriăn ngăn khoa hok kong têa ê a Mâ Khế.

Tơdroăng ki djâ ngế mot tung rơvâ plêng dêi Sinuâ kô ôh tá pơtê ai mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng ki nếo tiô pơka 3 kong têa, mê cho tơ-[ai ki kơneăng a rơvâ plêng ki ai ngế vê, kơbong hriăn ngăn a rơvâ plêng [ă tíu ki hriăn ngăn a rơvâ plêng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định