Hơdruê hdroâng: Bơhnéa – Ngế hơdruê: Tây Thị Thu Hà - P’lei Nge Te\ng, pơlê kân Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng