Hơdruê hdroâng: Rơđế - Ngế hơdruê: Pôa Thơi

{uôn C|uê, xã {a\ng Adrê`, tơrig  Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định