Sáng tác: Vũ Quốc Việt - Trình bày: Lưu Hiền Trinh – Trung Kiên - Nguồn: Truyền hình Thành phố Cần Thơ

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định