Tăng ngăn hâi: 20/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kong măng lơ 19/11, Khu ngăn mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá, ôm hyô kong pơlê Gia Lai pơxiâm po tơdroăng ‘’Kế kâ kơpong Bazan’’, pơxiâm ăm mâu tơdroăng cheăng tung măng t^ng tơbâ 15 hơnăm hâi Mơhno túa le\m tro chêng koăng Tây Nguyên châ UNESCO mơnhên cho tơmeăm mơhno túa le\m tro, teăng mâ dêi kuăn mngế lơ 25/11. Tơdroăng ‘’Kế kâ kơpong Bazan’’ po tung pơla 4 hâi sap ing hâi lơ 19/11 troh tâi lơ 22/11 a tíu ‘măn rak kế tơmeăm kong pơlê Gia Lai.

 

Môi ngế tơmối troh ôm hêi

 

Mơđah tơbleăng í pôh

 

Akố ai lối 20 kơbong mơđah tơbleăng [ă tê kế tơmeăm ki xiâm dêi mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên, môi tiah tơxông prông, í pôh, hơ’nêh chu poh, kơchâi pôm loăng, tro\ng xăng, hơ’nêh ro ki têng môi hâi, mâu kơ-[ăn [ă hên kế kâ a troăng kơpho#. Tơdjuôm [ă mê kố, sap ing 20 troh 26/11, măng t^ng Reăng mâ hâi kong – Ngo on }ư\ Đăng Ya, tơring }ư\ Pah [ă mơd^ng ngo nhâ khêi, tơring Đăk Đoa kô châ tơku\m po. Mâu tơdroăng kố tơku\m tơbleăng ki ai hlâu ‘na ôm hyô dêi kong pơlê Gia Lai.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định