Sáng tác: Vũ Hòang - Biểu diễn: Nhóm FM-Nhóm PIANO-Nhóm Lá Xanh-Nhóm B.O.M-Nhóm múa Phương Việt

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng