Sáng tác: Anh Quân – Huy Tuấn - Biểu diễn: Mỹ Linh, Tốp Ca Young Hit Young Beat - Khai thác Internet: - Nguồn: VTV3

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng