Hơdruê hdroâng: Rơđế - Prếi hơdruê: Jâ Ka [ă Jâ Gua

{uôn Tra\p, pơlê kân Buôn Tra\p, tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định