Hơdruê hdroâng: Rơđế- Ngế hơdruê: Pôa Thơi - {uôn C|uê, cheăm {a\ng Adrê`, tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định