Hơdruê hdroâng: Rơđế - Ngế hơdruê: Y ‘Wan Niê Êban – Buôn Êa Ktur, cheăm Ea K’tur, tơring C|ư Kui`, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng