Sáng tác: Phạm Việt Long Biểu diễn: Lan Anh và tập thể múa Biên đạo: Ngệh sĩ Ưu tú Quỳnh Dương – Phương Linh

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng