logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Cánh cửa song thiết mộc

Ngày chụp: 5/11/2014

Số lượt xem: 350

Từ khóa: vua mèo vương

5H-5H30 - Lầy tzình congz Pẹ Mìu
05H30 - 06H00 - Lầy tzình congz Chàn Thái
07H00 - 07H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H00 - 11H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H30 - 12H00 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
12H00 - 12H30 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
18H45 - 19H00 - Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung
19H30 - 20H00 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
20H00 - 20H30 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
20H30 - 21H00 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
5H-5H30 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Văn nghệ cuối tuần Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Văn nghệ cuối tuần tiếng Dao
5H-5H30 - Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz
05H30 - 06H00 - Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz
07H00 - 07H30 - Cêr lov jêv luk Cho kaz ciêz
11H00 - 11H30 - Cêrlov jêv luk Cho kaz ciêz
11H30 - 12H00 - Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz
12H00 - 12H30 - Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz
18H45 - 19H00 - Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz
19H30 - 20H00 - Cêr lov jêv luk Hmôngz kaz ciêz
20H00 - 20H30 - Cêr lov jêv luk Thêir kaz ciêz
20H30 - 21H00 - Cêr lov jêv luk Cho kaz ciêz
5H-5H30 - Chương trình văn nghệ quam Mông
05H30 - 06H00 - Chương trình vằn nghệ quam Tay
07H00 - 07H30 - Chương trình văn nghệ quam Dạo
11H00 - 11H30 - Chương trình văn nghệ quam Dạo
11H30 - 12H00 - Chương trình văn nghệ quam Tay
12H00 - 12H30 - Chương trình văn nghệ quam Mông
18H45 - 19H00 - Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự
19H30 - 20H00 - Chương trình văn nghệ quam Mông
20H00 - 20H30 - Chương trình văn nghệ quam Tay
20H30 - 21H00 - Chương trình văn nghệ quam Dạo
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)