logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Duyên dáng champa

Ngày chụp: 30/10/2014

Số lượt xem: 1904

Từ khóa: champa chăm

5H-5H30 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
05H30 - 06H00 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
07H00 - 07H30 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
11H00 - 11H30 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
11H30 - 12H00 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
12H00 - 12H30 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
18H45 - 19H00 - Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung
19H30 - 20H00 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
20H00 - 20H30 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
20H30 - 21H00 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)