Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 2/12, pơhiăp amăng mông pok phun mông jơnum Kơnuk kơna tui tơđar blan 11, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah pran jua “pơtrut ta`, pơtrut ta` hloh dong, ngă kho\p hloh dong amăng tơlơi hyu hơduah e\p phun akha, guang dar kual” lom hmâo mơnuih lar tưp Covid-19 amăng mơnuih mơnam [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh.

Amăng mông jơnum, Khua dêh ]ar lăi nao truh mơnuih lar tưp Covid-19 [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh hăng brơi thâo, Kơnuk kơna hmâo jơnum kơ tơlơi anai.

 

Khua dêh ]ar hmâo ]râo ba laih bruă pel e\p, pơsir tơpă hơdôm mơnuih, khul gru\p hơpă bơdjơ\ nao tơlơi [u ngă tui tơlơi pơkă ]ơlah đuăi ngă lar tưp hyu tơlơi ruă; jao Ding jum wai lăng jơlan nao rai, du\ pơgiăng pơsir [ơi anăp, lăi pơthâo glăi.

 

Khua dêh ]ar rơkâo [u pioh klin ruă lar tưp hyu, bơdjơ\ nao truh hơdôm bruă mă, tơlơi jơnum prong mơng lo\n ia./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương