Hing ang amăng hrơi: 28/9/2020

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi ơi Mike Pompeo pơphun nao pơ dêh ]ar Grek amăng 3 hrơi, mơng lơ 28 truh 30/9 jak iâu kiăng ngă tơdu h^ tơlơi rung răng kơtang [ơi kual Ngo\ Địa Trung Hải hăng pơtrut pơtom hiăp nao rai kơplah wah dêh ]ar Grek hăng Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Anih pơdơi blung a mơng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi le\ [ơi plơi prong Thessaloniki, gah kơdư dêh ]ar Grek amăng hrơi anai lơ 28/9 hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Grek Nikos Dendias.

 

To\ tui, amăng hrơi pơgi, lơ 29/9 `u amra nao pơ bul pơtâo ia rơs^ Crete bưp Khua dêh ]ar Grek Kyriakos Mitsotakis hăng nao ]uă lăng puih kơđông tơhan NATO [ơi kual Tong Wing Souda.

 

Sa c\ô khua prong mơng dêh ]ar Mi brơi thâo, dêh ]ar Mi lăng ba biă mă kơ bruă rung răng amăng kual anai  laih anun kiăng mơnec\ mă tơlơi gêh gal anai c\i pơsur dua bơnah gum pơsir h^ tơlơi rung răng ră anai hăng tơlơi pơkôl rơngai, lăp djơ\ hăng tơlơi phiăn jar kmar.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương