Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm tom brơi lơ 21/1, [ơi {irô mă bruă Khua mir sir dêh ]ar, Anom bruă Khua mir sir dêh ]ar pơphun jơnum klah ]un bruă mă thun 2020, pok pơhai bruă mă amăng thun 2021. Nao pơhmư\ bruă jơnum hmâo Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng hrom hăng [ing khua mua hơdôm gru\p, ding jum gơnong bruă dêh ]ar ta.

Thun 2021, Anom bruă Khua mir sir dêh ]ar đing nao pơdo\ng khul mơnuih apăn bruă hmâo pran jua klă, hmâo bôh thâo amăng bruă mă hăng ngă tui sit nik, thâo kơja\p hăng mă yua djơ\, pơ]eh phrâo hơdră pơtrun, jơlan gah mơng Ping gah, hơdră bruă tơlơi phiăn mơng kơnuk kơna amăng bruă kơsem min, pơphô brơi, djru hơdôm bruă mă amăng lo\n ia hăng pơtôm hiăp mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir, Kơ-iăng Khua mir sir dêh ]ar ta. Pơhiăp amăng mông jơnum, Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng pơtă [ing apăn bruă anom bruă khom thâo rơđah bruă apăn, bruă mă mơng pô kiăng ngă klă bruă hmâo jao. Yua anun rim mơnuih apăn bruă anom bruă khua mir sir khom [u pơdơi hrưn đ^, pơhra\m pô kiăng đ^ tui bôh thâo mă bruă djơ\ hăng tơlơi kiăng, bruă mă hmâo jao./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương