Hing ang amăng hrơi: 8/8/2020

VOV4.Jarai - }ơtlam lơ 7/8, Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Lâm Đồng brơi thâo, truh ră anai, abih bang hơdôm drah mă pơ]rang [ơi tơring ]ar hmâo bơdjơ\ nao [ing [a\ kơman Covid-19 leng kơ [u [uh [a\ kơman ôh. Bruă pơgang, pơgăn, wai lăng klin ruă glăk dưi hmâo tơring ]ar pok pơhai klă.

 

Tui hăng ơi Nguyễn Đức Thuận, Khua Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Lâm Đồng, yap truh ră anai, Lâm Đồng hmâo pơphun mă drah pơ]rang lăng 200 ]ô mơnuih, abih bang leng kơ [u [uh kơman sôh.

 

Ră anai gơnong bruă ia jrao ăt glăk ta` ngă tui mơn bruă pơsit, hyu hơduah e\p hơdôm mơnuih hmâo bơdjơ\ nao [ing [a\ kơman Covid-19 kiăng pơphun ]ơlah đuăi, lăng tui tơlơi suaih pral hăng mă drah pơ]rang lăng./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: