Hing ang amăng hrơi: 28/9/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi lơ 27/9, rơwang bruă “{ut kual ngă đang hmua mă yua bôh thâo phrâo yôm [ơi Daklak” hmâo pơphun pơdo\ng laih.

 

{ut kual ngă đang hmua prong 200 ektar, pơdo\ng [ơi să Ea M’droh, tơring glông }ư\ Mơgar, tơring ]ar Daklak. Rơwang bruă [ut kual hmâo anom pla pơkra gơnam klă hiam tui rơwang sir nao rai.

Rơwang bruă yua Gru\p De Heus (Hà Lan) hăng Gru\p Hùng Nhơn gum hrom tuh pơplai, hăng anih tih prăk tuh pơplai 66 klăk dolar Mi (năng ai `u 1.500 klai prăk Việt Nam), pơkă hlâo pơdo\ng giong amăng rơnu] thun 2025.

 

{ut kual ngă đang hmua mă yua bôh thâo phrâo yôm anai amra pơjing bruă mă brơi giăm truh 300 ]ô mơnuih mă bruă [ơi tơring glông, pơtô pơhra\m brơi mơnuih mă bruă kơja\p gah rông hlô hmâo nua yôm, ngă đang hmua tui hơdră phrâo hơdjă rơnuk anai, djru kơ tơlơi pơđ^ kyar bơwih [ong hrom mơng tơring ]ar Daklak./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương