Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

VOV4.Jarai - Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar ơi Antonio Guterres tom brơi (22/9) iâu pơthưr jar kmar kiăng gir run pơgăn h^ tơlơi pơhu\i nao rai phrâo anai kơplah wah dêh c\ar Mi hăng Khac\.

 

Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar laih dong jak iâu djop dêh c\ar amăng ro\ng lo\n tơnah gir run dong kiăng pơđut h^ hơdôm kơđi ngă rung răng kơsung blah kiăng gơgrong pơgang klin Covid-19. Tui hăng ơi Guterres, lơ\m hơdôm dêh c\ar pơphun bruă mă hajăn, virus SARS-CoV-2 amra lar hyu djop anih.

 

Tơlơi iâu pơthưr hơmâo Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar ba tơbiă amăng hrơi blan tơlơi rung răng kơplah wah dêh c\ar Mi hăng Khac\ glăk bơbec\ sat nao bruă pơgang klin Covid-19, kah hăng hơdôm bruă pơgăn h^ hơdôm anih do\ rung răng kơsung blah amăng ro\ng lo\n tơnah ră anai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương