Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

VOV4.Jarai - Khua apăn ako\ Keh prăk tuh pơ alin mơng dêh c\ar Nga Kirill Dmitriev phrâo lăi pơthâo, anom bruă anai amra ba nao vaccine pơgang klin Covid-19 Sputnik V pơ kual Mi Latin ta` hloh le\ amăng blan 12 pơ anăp anai.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi, ơi Kirill Dmitriev lăi pơtong. Anom bruă mơng dêh c\ar Nga amra ta` lăi pơthâo sa tơlơi pơkôl hăng dêh c\ar Arghentina laih dong tơlơi pơkôl hăng Peru, pơ anăp dong le\ tơlơi pơkôl hăng Mehico, Brazil kah hăng sa, dua dêh c\ar pơko\n.

 

Khua git gai anom bruă mơng dêh c\ar Nga hlâo anun brơi thâo, dêh c\ar Nga hơmâo tu\ mă sa tơlơi rơkâo blơi mut 1 klai 200 klăk liều vaccine Sputnik V.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương