Hing ang amăng hrơi: 18/7/2020

VOV4.Jarai - Mơng lơ 17/7, Khua mua tơring c\ar Daklak pơphun hơdôm bruă nao c\uă tơ`a bla, [ơk brơi gơnam tam kơ [ing mơnuih kơnuk kơna rông ba, mơnuih djru hơkru\ [rô tal hơdor glăi 73 thun hrơi pơpu\ tơhan rơka – tơhan djai pơsăn drơi jăn.

 

 

Khua gơnong bruă mă, tơhan rơka hăng mơnuih mơnam tơring c\ar Daklak jao prăk djru brơi sang ano\ djru hơkru\ lo\n ia

 

Tui anun, tơring c\ar Daklak hơmâo jao r^m anung gơnam hăng nua 400.000 prăk brơi giăm 15 rơbâo c\ô mơnuih anun le\: tơhan rơka, mơnuih kơnuk kơna rông ba anun le\ tơhan rơka rơkac\ hăng [ing mơnuih djru hơkru\ djơ\ jrao hret [u dưi mă bruă dong tah hăng nam ruă pơ gu\ 81%....

 

Anung gơnam hăng nua 1 klăk 200 rơbâo [ơk brơi 150 c\ô mơnuih ba gru hiam le\ [ing apăn bruă thun tha, [ing apăn bruă amăng rơnuk blah wang; Am^ Việt Nam sông kơtang; Tơhan sông kơtang; tơhan rơka [ing mơnuih kơnuk kơna rông ba anun le\ tơhan rơka rơkac\, [ing mơnuih djơ\ jrao hret lơ\m ngă hơkru\ hăng nam ruă pơ gu\ 81%. Abih tih gơnam [ơk brơi [ing mơnuih djru hơkru\ le\ rơbêh 6 klai 500 klăk prăk.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: