Hing ang amăng hrơi: 18/1/2021

VOV4.Jarai - Kơnuk kơna dêh ]ar Anglê phrâo mơ-it hră iâu Khua dêh ]ar India ơi Narenda Modi nao pơhmư\ mông Jơnum khua mua pơprong hơdôm boh dêh ]ar bơwih [ong đ^ (G7) thun 2021, hơmâo lăng kar hăng tuai mơng dêh ]ar anai iâu. Mông jơnum him lăng pơphun [ơi dêh ]ar Anglê mơng lơ 11 truh lơ 14/6 pơ anăp. Amăng thun ngă Khua Jơnum khua mua pơprong G7, dêh ]ar Anglê ăt iâu mơn Khua git gai lo\n ia Australia hăng Hàn Quốc nao pơhmư\ mông jơnum amăng blan 6 kiăng ngă dlăm hloh dong tơlơi rơgơi, apăn bruă [ơi mông bơkơtuai. Jơnum khua mua G7 amăng blan 6 pơ anăp le\ jơnum bưp [ơi anăp blung a mơng grup amăng 2 thun rơgao. Tơlơi jơnum amra lăi nao kơ bruă ngă hro\m ru\ pơdong glăi tơlơi bơwih [ong tơdơi abih klin Covid-19, gum hro\m ako\ pơdong rơnuk pơ anăp dưm kơnar hloh, mơtah mơda hăng pơdrong sah hloh.

Siu H’ Mai: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương