Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Pơhiăp [ơi mông jơnum lăng nao rai amăng tivi tlam lơ 21/1, pô truh pơhiăp Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Khac\ ơi Cao Phong brơi thâo, hrơi blan pơ anăp, dêh ]ar anai pok prong hloh dong bruă s^ mơdrô tui hluai hăng hơdôm boh dêh ]ar [ơi ro\ng lo\n tơnah, amra bơkơtuai hăng k^ Hră pơkôl s^ mơdrô rơngai FTA hăng lu dêh ]ar hloh dong, kah hăng pơtrut ta` bruă bơkơtuai k^ pơkôl FTA kơplah wah Khac\, Japan hăng Hàn Quốc, pơtrut ta` k^ pơkôl FTA hăng Khul Ngă hro\m kual Tong wing, Israel, Nauy laih anun sem lăng jec\ bruă mut hro\m Hră pơkôl ngă hro\m abih bang hăng pơplih phrâo hluh gah Thái Bình Dương. Tơlơi lăi pơthâo anai hơmâo ba tơbiă lơ\m dêh ]ar Khac\ phrâo k^ Hră pơkôl [ing go\p ngă hro\m bơwih [ong abih bang amăng kual hăng ASEAN hro\m hăng 5 boh dêh ]ar pơko\n laih anun pơđut bơkơtuai Hră pơkôl tuh pơ alin hăng kual Mi Kô|.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương