Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

 

VOV4.Jarai - Hră pơhing Sang dăng kông Washington Post c\ih glăi tơlơi pơhiăp mơng Khua hơđăp djru bruă rơnuk rơnua dêh ]ar Mi ơi Robert O’Brien brơi thâo, bruă pơkơdong pirăt amra hơmâo khua mua djru bruă mơng Mi hăng nga bơkơtuai amăng hơdôm blan pơ anăp.

 

Tui hăng ơi O’Brien, sa amăng hơdôm bruă ngă hro\m klă hloh mơng Mi hăng Nga le\ gum pơkơdong pirăt. Anai le\ atur kiăng anom bruă tơhan su\ hluă hăng pơsir kơđi hăng tơlơi phiăn mơng dua bơnah dưi ngă hro\m amăng hrơi blan pơ anăp.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: